Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ จัดทำโครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมพัฒนโศภน สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพและเพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกิ้อกูลซึ่งกันและกัน เมื่อได้รับความเดือดร้อน เจ็บป่วย หรือถึงแก่กรรม
โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2557