Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมโครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
Responsive image
 เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีความสุข โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลนาโยง กิจกรรมการแข่งขันกีฬา การแสดงของชุมชน กิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะ เพื่อเป็นการสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th