Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 เม.ย. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ คู่มือปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
19 เม.ย. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฏร
19 เม.ย. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒
06 ก.ค. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลากร ไตรมาสที่4 กรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕๕)
08 เม.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลากร ไตรมาสที่3 เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 (ใบลาพักผ่อน)
12 ม.ค. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ อกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลากร ไตรมาสที่2 มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 (ขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ)
06 ต.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลากร ไตรมาสที่1 ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563 (คู่มือปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ)
31 มี.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุและผู้พิการ
31 มี.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560
31 มี.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ คู่มือการ้องทุกข์

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th