Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานการประชุม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ก.ย. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
28 ส.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
28 ส.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัย สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี2563
24 ส.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประชุมสภา สมัยมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
14 ส.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑ ประจำปี๒๕๖๓
10 ส.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
23 ก.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
25 มิ.ย. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
25 พ.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
30 เม.ย. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รับรองรายงานการประชุมสภาเทสบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th