Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายรับรายจ่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 พ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่1
01 พ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวีดิโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slognn) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564
01 พ.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 ต.ค. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
10 ต.ค. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประกาศงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 ก.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง การโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๘
15 ก.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 16
08 ก.ย. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 15
30 ส.ค. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง การโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๔
20 ส.ค. 2564 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง การโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 13

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th