Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บทบาทหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
สถิติการรับบริการประจำเดือน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายรับรายจ่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ต.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
02 ต.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒๐
21 ก.ย. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณราบจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 17
21 ก.ย. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณราบจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 19
15 ก.ย. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 16
15 ก.ย. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18
03 ก.ย. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 15
14 ส.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 14
31 ก.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 13
22 ก.ค. 2563 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ครั้ง11

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th