Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ส.ค. 2564
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ กำชับการปฏิบัติตามมติ ศบค. และงดการอบรมใบอุญาตขับรถทั่วประเทศ

06 ส.ค. 2564
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดตรัง

29 ก.ค. 2564
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ #เชิญชวนรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (รับสมัคร ตั้งแต่วัยที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวัน เวลาราชการ)

23 ก.ค. 2564
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

28 มิ.ย. 2564
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาต่ำกว่าทุน

21 มิ.ย. 2564
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

25 พ.ค. 2564
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ก้าวผ่าน COVID-19

21 พ.ค. 2564
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ขยายเวลาจัดทำบัตรประชาชนทั่วประเทศ

19 พ.ค. 2564
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ขยายเวลารับสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

17 พ.ค. 2564
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ คู่มือ_วัคซีนสู้โควิด_(ฉบับประชาชน)

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th