Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บทบาทหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
สถิติการรับบริการประจำเดือน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

04 มิ.ย. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

01 พ.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตยเอง

31 มี.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ สมโภชองค์กฐิน 2562

23 มี.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

23 มี.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ไวรัสโคโรนา-19

19 มี.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ สวมหน้ากากอย่างไรให้ถูกต้อง

20 ม.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์ ๒๕๖๓

02 ม.ค. 2563
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

26 ธ.ค. 2562
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

25 ธ.ค. 2562
ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ กิจวันขึ้นปีใหม่เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th