Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 พ.ย. 2561 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2
28 พ.ย. 2561 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน
16 พ.ย. 2561 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1
15 พ.ย. 2561 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ขอเชิญร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 ต.ค. 2561 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ
26 ต.ค. 2561 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด 17/10/61
17 ต.ค. 2561 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
02 ต.ค. 2561 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด
27 ก.ย. 2561 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
24 ส.ค. 2561 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th