Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มิ.ย. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สายงานบริหาร
22 มิ.ย. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่ต้านยาเสพติดโลก
17 มิ.ย. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนต่อแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
17 มิ.ย. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายราบการใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๔
16 มิ.ย. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี ๒๕๖๕
14 มิ.ย. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ การคัดเลือกบุคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๖๕
25 พ.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒
24 พ.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ ข่าวสารความรู้ทางการเงิน ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕
12 พ.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน และ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนจากระบบ e-PlanNACC
10 พ.ค. 2565 ตรัง นาโยง ทต.นาโยงเหนือ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๕ ครั้งที่๒

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th