เตือนลงทุน FOREX ธุรกิจเถื่อนเก็งกำ
ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีการชักชวนให้ประชาชนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือเก็งกำไรอั
ซื่อสัตย์
นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ที่ถูกพรรคเพื่อไทยขับออกจากพรรค เนื่องจากโหวตส