Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริการเกี่ยวกับภาษีฯเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
ให้บริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

 
แฟนเพจเทศบาล
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ... (13 ม.ค. 2565)  
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 (11 ม.ค. 2565)  
เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (10 ม.ค. 2565)  
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (06 ม.ค. 2565)
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (06 ม.ค. 2565)
เรื่อง ประกาศแผนกาใช้จ่าย ไตรมาศ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (04 ม.ค. 2565)
เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนารเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ป... (04 ม.ค. 2565)
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (28 ธ.ค. 2564)
เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕) ปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ (27 ธ.ค. 2564)
ประกาศรับสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ประจำปี 2565 (24 ธ.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดตรัง (23 ธ.ค. 2564)
สื่อความรู้เชื้อดื้อยาฯเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้าาน... (21 ธ.ค. 2564)
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) (21 ธ.ค. 2564)
กฎบัตรตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (09 ธ.ค. 2564)
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง (22 พ.ย. 2564)
ประกาศงดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว (22 พ.ย. 2564)
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล (17 พ.ย. 2564)
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (29 ต.ค. 2564)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (01 ต.ค. 2564)
ประกาศใชเทศบัญญิติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (29 ก.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

(29 ธ.ค. 2564)  

คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์คุ... (23 ธ.ค. 2564)  

เตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อผู้... (23 ธ.ค. 2564)  

กิจกรรม (23 ธ.ค. 2564)

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบ... (07 ธ.ค. 2564)

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรั... (22 พ.ย. 2564)

ประกาสงดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว... (22 พ.ย. 2564)

ต่อใบอนุญาตประกอบการ (19 พ.ย. 2564)

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแ... (08 พ.ย. 2564)

(14 ต.ค. 2564)

มาตรการเดินทางเข้าจังหวัด... (06 ส.ค. 2564)

กำชับการปฏิบัติตามมติ ศบค... (06 ส.ค. 2564)

#เชิญชวนรับสมัครเข้าร... (29 ก.ค. 2564)

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ... (23 ก.ค. 2564)

จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภ... (28 มิ.ย. 2564)

การคัดเลือกลูกที่มีความกต... (21 มิ.ย. 2564)

ก้าวผ่าน COVID-19 (25 พ.ค. 2564)

ขยายเวลาจัดทำบัตรประชาชนท... (21 พ.ค. 2564)

ขยายเวลารับสมัครมหกรรมไกล... (19 พ.ค. 2564)

คู่มือ_วัคซีนสู้โควิด_(ฉบ... (17 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินฯและราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเห็ก ซอยประชาอุทิศ (07 มิ.ย. 2564)  
ราคากลางซอยประชาอุทิศ04062564 (07 มิ.ย. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (14 เม.ย. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (11 มี.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (04 ก.พ. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (08 ม.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (14 พ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (10 พ.ย. 2563)
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสท... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม2562-กันยายน256... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 13 และถนนหลังโรงเรียนบ้าน... (25 พ.ค. 2563)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (14 พ.ค. 2563)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (14 พ.ค. 2563)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อตัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส... (13 พ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 13 และถนนหลังโรงเรียนบ้าน... (10 มี.ค. 2563)
ราคากลางโครงการจัดซื้อราวเหล็กลูกฟูกหรือราวกันอันตรายบริเวณโค้งริมคลองสันติสุข (02 มี.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ


 

 ผลการสำรวจความพึงใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
 


Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表