Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บทบาทหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
สถิติการรับบริการประจำเดือน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์เทศบาล แฟนเพจเทศบาล
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล (29 เม.ย. 2564)  
การใช้งานแอปพลิเคขั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (29 เม.ย. 2564)  
ขอความร่วมมือในการจัดการศัตรูมะพร้าว (21 เม.ย. 2564)  
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่๒ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ (05 เม.ย. 2564)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (บุคคลภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 เม.ย. 2564)
คู่มือเลือกตั้งเทศบาล (05 มี.ค. 2564)
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 (19 ก.พ. 2564)
108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (16 ก.พ. 2564)
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (04 ก.พ. 2564)
เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ (03 ก.พ. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่องเพิ่มเติมรายละเอียดหลักเกณฑ์การประมูลให้เช่าที่... (01 ก.พ. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่องเปิดประมูลให้เช่าที่ดิน (29 ม.ค. 2564)
เรื่องประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (07 ม.ค. 2564)
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (08 ธ.ค. 2563)
เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 (07 ธ.ค. 2563)
เรื่องการแก้ไขการโอนจุ๊งประมาณรายจ่ายและขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำป... (07 ธ.ค. 2563)
เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (17 พ.ย. 2563)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (09 พ.ย. 2563)
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 (09 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

มาตรการเผ้าระวัง ป้องกัน ... (27 เม.ย. 2564)  

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความ... (16 เม.ย. 2564)  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (02 เม.ย. 2564)  

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไม่ใช้สิ... (24 มี.ค. 2564)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเ... (08 มี.ค. 2564)

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเ... (05 มี.ค. 2564)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลื... (05 มี.ค. 2564)

“คู่มือประชาชน : เลือกตั้... (05 มี.ค. 2564)

“คู่มือประชาชน : เลือกตั้... (05 มี.ค. 2564)

108 ความรู้เกี่ยวกับการเล... (16 ก.พ. 2564)

ลักษณะต้องห้ามไม่ให้ไปใช้... (04 ก.พ. 2564)

คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือก... (04 ก.พ. 2564)

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล... (03 ก.พ. 2564)

ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนื... (01 ก.พ. 2564)

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้... (11 ม.ค. 2564)

https://www.trangpao.go.t... (08 ธ.ค. 2563)

เชิญชวนตักบาตร วันเสาร์ที... (03 ธ.ค. 2563)

งาน "นัดพบ co-payment & t... (24 พ.ย. 2563)

การประชาสัมพันธ์แผนผังรา... (24 พ.ย. 2563)

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวั... (13 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)  
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)  
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)  
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 13 และถนนหลังโรงเรียนบ้าน... (25 พ.ค. 2563)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (14 พ.ค. 2563)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (14 พ.ค. 2563)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อตัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส... (13 พ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 13 และถนนหลังโรงเรียนบ้าน... (10 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้่าง (03 ก.พ. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (02 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนหลังโรงเรียนบ้าน... (08 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (03 ก.ค. 2562)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญ... (02 เม.ย. 2562)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญ... (07 ม.ค. 2562)
ประกาศราคากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยนาหมื่นศรี 3 (16 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 - ถนนเทศบาล... (16 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (16 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยวัดรัตนาภิมุข 2 (16 ก.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากถนนเทศบาล 12 ไปทางทิศต... (22 ส.ค. 2560)
Responsive image
รายรับรายจ่าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ทดสอบ (23 มิ.ย. 2563)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบสอบถามความพึงพอใจผลการสำรวจความพึงใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ทต.นาโยงเหนือ จ.ตรัง
 


Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th