Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
จำนวนผู้รับบริการ/สถิติเรื่องร้องเรียน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมอชอบประจำปี
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เกี่ยวกับสภาเทศบาล
งานบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์เทศบาล แฟนเพจเทศบาล
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
มหกรรไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ (16 มิ.ย. 2564)  
การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงขององค์กรการคลังสินค้า (16 มิ.ย. 2564)  
ราคากลางซอยประชาอุทิศ04062564 (07 มิ.ย. 2564)  
ตารางแสดงวงเงินฯและราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเห็ก ซอยประชาอุทิศ (07 มิ.ย. 2564)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (20 พ.ค. 2564)
การขออนุญาตเรี่ยไร (19 พ.ค. 2564)
ขยายเวลารับสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัครเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล (19 พ.ค. 2564)
คู่มือ_วัคซีนสู้โควิด_(ฉบับประชาชน) (17 พ.ค. 2564)
แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ... (11 พ.ค. 2564)
การรับฟังความคิดเห็นหลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดงานมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยาย... (11 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล (29 เม.ย. 2564)
การใช้งานแอปพลิเคขั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (29 เม.ย. 2564)
ขอความร่วมมือในการจัดการศัตรูมะพร้าว (21 เม.ย. 2564)
รายงานประเมินความพึงพอใจขอประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ปีพ... (12 เม.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 -... (08 เม.ย. 2564)
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่๒ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ (05 เม.ย. 2564)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (บุคคลภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 เม.ย. 2564)
คู่มือเลือกตั้งเทศบาล (05 มี.ค. 2564)
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5 (19 ก.พ. 2564)
108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (16 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ก้าวผ่าน COVID-19 (25 พ.ค. 2564)  

ขยายเวลาจัดทำบัตรประชาชนท... (21 พ.ค. 2564)  

ขยายเวลารับสมัครมหกรรมไกล... (19 พ.ค. 2564)  

คู่มือ_วัคซีนสู้โควิด_(ฉบ... (17 พ.ค. 2564)

มาตรการเผ้าระวัง ป้องกัน ... (27 เม.ย. 2564)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความ... (16 เม.ย. 2564)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (02 เม.ย. 2564)

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไม่ใช้สิ... (24 มี.ค. 2564)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเ... (08 มี.ค. 2564)

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเ... (05 มี.ค. 2564)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลื... (05 มี.ค. 2564)

“คู่มือประชาชน : เลือกตั้... (05 มี.ค. 2564)

“คู่มือประชาชน : เลือกตั้... (05 มี.ค. 2564)

108 ความรู้เกี่ยวกับการเล... (16 ก.พ. 2564)

ลักษณะต้องห้ามไม่ให้ไปใช้... (04 ก.พ. 2564)

คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือก... (04 ก.พ. 2564)

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล... (03 ก.พ. 2564)

ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนื... (01 ก.พ. 2564)

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้... (11 ม.ค. 2564)

https://www.trangpao.go.t... (08 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินฯและราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเห็ก ซอยประชาอุทิศ (07 มิ.ย. 2564)  
ราคากลางซอยประชาอุทิศ04062564 (07 มิ.ย. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (14 เม.ย. 2564)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (11 มี.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (04 ก.พ. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (08 ม.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (14 พ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (10 พ.ย. 2563)
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรและสาระสำคัญของสัญ... (21 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสท... (05 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม2562-กันยายน256... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 13 และถนนหลังโรงเรียนบ้าน... (25 พ.ค. 2563)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (14 พ.ค. 2563)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (14 พ.ค. 2563)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อตัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส... (13 พ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 13 และถนนหลังโรงเรียนบ้าน... (10 มี.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้่าง (03 ก.พ. 2563)
Responsive image
รายรับรายจ่าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ


 

 ผลการสำรวจความพึงใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลนาโยงเหนือ
 


Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th