Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์เทศบาล แฟนเพจเทศบาล
   
   

ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่๔ (13 ก.พ. 2563)  
รับรองรายงานการประชุมสภาเทสบาล สมัญวิสามัญ สมัยที่ ๒ และกำหนดสมัยประชุมสภา (05 ก.พ. 2563)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้่าง (03 ก.พ. 2563)  
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (31 ม.ค. 2563)
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดยงเหนือ สมัญสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ (30 ม.ค. 2563)
แก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (30 ม.ค. 2563)
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ (28 ม.ค. 2563)
ข้อมูลสร้างความรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3/2563 (27 ม.ค. 2563)
ข้อมูลสร้างความรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 2/2563 (27 ม.ค. 2563)
ข้อมูลสร้างความรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1/2563 (27 ม.ค. 2563)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ (23 ม.ค. 2563)
ขออนุเคราะห์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (20 ม.ค. 2563)
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัญสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (20 ม.ค. 2563)
ข้อมูลสร้างความรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 32/2562 (13 ม.ค. 2563)
ข้อมูลสร้างความรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 31/2562 (13 ม.ค. 2563)
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ2562 (06 ม.ค. 2563)
การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ จังหวัดตรัง ปีงบป... (26 ธ.ค. 2562)
ข้อมูลสร้างความรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 30/2562 (19 ธ.ค. 2562)
ข้อมูลสร้างความรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 29/2562 (19 ธ.ค. 2562)
ข้อมูลสร้างความรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 28/2562 (19 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การขับเคลื่อนโครงการส่งเส... (26 ธ.ค. 2562)  

โครงการประกันรายได้เกษตรก... (13 ธ.ค. 2562)  

การประชุมการปฏิบัติราชการ... (03 ธ.ค. 2562)  

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมว... (03 ธ.ค. 2562)

(27 พ.ย. 2562)

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24... (26 เม.ย. 2562)

กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีให... (02 ม.ค. 2562)

กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีให... (02 ม.ค. 2562)

โครงการมาตรการยกย่องเชิดช... (24 ส.ค. 2561)

โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจ... (24 ส.ค. 2561)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่... (15 ส.ค. 2561)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (15 ส.ค. 2561)

กิจกรรมวันพ่อ (01 ส.ค. 2561)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (01 ส.ค. 2561)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพ่อ... (01 ส.ค. 2561)

โครงการโรคพิษสุนัขบ้า (11 ก.ค. 2561)

โครงการจิตอาสา เราทำความด... (11 ก.ค. 2561)

โครงการออกกำลังโดยการลีลา... (11 ก.ค. 2561)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัน... (10 ก.ค. 2561)

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยช... (24 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้่าง (03 ก.พ. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนหลังโรงเรียนบ้าน... (08 ก.ค. 2562)  
ประกาศราคากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยนาหมื่นศรี 3 (16 ก.ย. 2560)  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 - ถนนเทศบาล... (16 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (16 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยวัดรัตนาภิมุข 2 (16 ก.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากถนนเทศบาล 12 ไปทางทิศต... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก (08 พ.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเทศบาล ๙ (ครั้งที่ ๓) (02 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเทศบาล ๙(ครั้งที่ ๒) (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นและอุปกรณ์ฟิตเนส (ครั้งที่ื ๒) (10 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นและอุปกรณ์ฟิตเนส พร้อมติ... (23 มิ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ดับเพลิงเอนกประสงค์ข... (12 มิ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถริมถนนเทศบาล... (20 พ.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดไมลอน้ำ... (02 เม.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดไมลอน้ำ... (02 เม.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ... (05 ม.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ด้... (25 ต.ค. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (30 ก.ค. 2557)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำ... (17 เม.ย. 2557)
Responsive image
รายรับรายจ่าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบสอบถามความพึงพอใจผลการสำรวจความพึงใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ทต.นาโยงเหนือ จ.ตรัง
 


Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th