Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประกาศจากเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ถนนหลังโรงเ... (11 มิ.ย. 2562)  
ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาล (05 มิ.ย. 2562)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลนาโยงเหนือ สมัยสามั... (23 พ.ค. 2562)  
เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (03 พ.ค. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโยงเหน... (03 พ.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (26 เม.ย. 2562)
บริการทำหมันสุนัขและแมว (19 เม.ย. 2562)
เรื่อง การเก็บและขยะมูลฝอย (10 เม.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2562 (31 มี.ค. 2562)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (31 มี.ค. 2562)
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่๑๑ (29 มี.ค. 2562)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้าและทำหมัน (28 มี.ค. 2562)
โครงการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน ประจำปี2562 (20 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำป... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำป... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง การโอนเงินไปตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ ... (08 มี.ค. 2562)
เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ (05 มี.ค. 2562)
รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (28 ก.พ. 2562)
คู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตรรณรงค์เลือกตั้ง สส. (ฉบับนักเรียน) (26 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดงานวันเทศบาล 24... (26 เม.ย. 2562)  

กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีให... (02 ม.ค. 2562)  

กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีให... (02 ม.ค. 2562)  

โครงการมาตรการยกย่องเชิดช... (24 ส.ค. 2561)

โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจ... (24 ส.ค. 2561)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่... (15 ส.ค. 2561)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (15 ส.ค. 2561)

กิจกรรมวันพ่อ (01 ส.ค. 2561)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (01 ส.ค. 2561)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพ่อ... (01 ส.ค. 2561)

โครงการโรคพิษสุนัขบ้า (11 ก.ค. 2561)

โครงการจิตอาสา เราทำความด... (11 ก.ค. 2561)

โครงการออกกำลังโดยการลีลา... (11 ก.ค. 2561)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัน... (10 ก.ค. 2561)

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยช... (24 ก.ค. 2560)

"อบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์... (09 พ.ค. 2560)

โครงการจัดงานวันเทศบาล ปร... (24 เม.ย. 2560)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิ... (07 เม.ย. 2560)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู... (26 มี.ค. 2560)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (10 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยนาหมื่นศรี 3 (16 ก.ย. 2560)  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 - ถนนเทศบาล... (16 ก.ย. 2560)  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (16 ก.ย. 2560)  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยวัดรัตนาภิมุข 2 (16 ก.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากถนนเทศบาล 12 ไปทางทิศต... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก (08 พ.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเทศบาล ๙ (ครั้งที่ ๓) (02 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเทศบาล ๙(ครั้งที่ ๒) (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นและอุปกรณ์ฟิตเนส (ครั้งที่ื ๒) (10 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นและอุปกรณ์ฟิตเนส พร้อมติ... (23 มิ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ดับเพลิงเอนกประสงค์ข... (12 มิ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถริมถนนเทศบาล... (20 พ.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดไมลอน้ำ... (02 เม.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดไมลอน้ำ... (02 เม.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ... (05 ม.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ด้... (25 ต.ค. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (30 ก.ค. 2557)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำ... (17 เม.ย. 2557)
ประกาศ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตอัดแรง... (18 มี.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง (17 มี.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th