Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประกาศจากเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ
ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 (29 พ.ย. 2561)  
การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน (28 พ.ย. 2561)  
เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ... (16 พ.ย. 2561)  
ขอเชิญร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ป... (15 พ.ย. 2561)
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบ (30 ต.ค. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด 17/10/61 (26 ต.ค. 2561)
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า (17 ต.ค. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด (02 ต.ค. 2561)
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว (27 ก.ย. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (24 ส.ค. 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๑ (25 ก.ค. 2561)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (16 ก.ค. 2561)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ทบทวน (09 ก.ค. 2561)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 (09 ก.ค. 2561)
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (06 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง... (04 ก.ค. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (23 ก.พ. 2561)
การยื่นคำร้องขอมีหรือต่อใบอนุญาตประกอบการและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ (25 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเ... (27 ก.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการมาตรการยกย่องเชิดช... (24 ส.ค. 2561)  

โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจ... (24 ส.ค. 2561)  

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่... (15 ส.ค. 2561)  

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (15 ส.ค. 2561)

กิจกรรมวันพ่อ (01 ส.ค. 2561)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (01 ส.ค. 2561)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพ่อ... (01 ส.ค. 2561)

โครงการโรคพิษสุนัขบ้า (11 ก.ค. 2561)

โครงการจิตอาสา เราทำความด... (11 ก.ค. 2561)

โครงการออกกำลังโดยการลีลา... (11 ก.ค. 2561)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัน... (10 ก.ค. 2561)

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยช... (24 ก.ค. 2560)

"อบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์... (09 พ.ค. 2560)

โครงการจัดงานวันเทศบาล ปร... (24 เม.ย. 2560)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิ... (07 เม.ย. 2560)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู... (26 มี.ค. 2560)

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (10 มี.ค. 2560)

ทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบ... (20 ม.ค. 2560)

โครงการรณรงค์รักษาทรัพยาก... (03 พ.ย. 2559)

กิจกรรมโครงการนันทนาการสำ... (27 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยนาหมื่นศรี 3 (16 ก.ย. 2560)  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 - ถนนเทศบาล... (16 ก.ย. 2560)  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (16 ก.ย. 2560)  
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยวัดรัตนาภิมุข 2 (16 ก.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากถนนเทศบาล 12 ไปทางทิศต... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก (08 พ.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเทศบาล ๙ (ครั้งที่ ๓) (02 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเทศบาล ๙(ครั้งที่ ๒) (09 ธ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นและอุปกรณ์ฟิตเนส (ครั้งที่ื ๒) (10 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นและอุปกรณ์ฟิตเนส พร้อมติ... (23 มิ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ดับเพลิงเอนกประสงค์ข... (12 มิ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถริมถนนเทศบาล... (20 พ.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดไมลอน้ำ... (02 เม.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดไมลอน้ำ... (02 เม.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ... (05 ม.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ด้... (25 ต.ค. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (30 ก.ค. 2557)
ประกาศเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำ... (17 เม.ย. 2557)
ประกาศ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตอัดแรง... (18 มี.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง (17 มี.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

เลขที่ 216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170
โทรศัพท์ : 075-299254 แฟกซ์ : 075-299368 E-mail : admin@nayongnuacity.go.th
Powered By 
nayongnuacity.go.th